Geschiedenis

Veel schuttersgilden – met name in het oosten en zuiden van ons land, de grensstreek! – kennen een zeer lange traditie. Soms van eeuwen her. Al die tijd hun wapenspreuk: Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid dienende. Dienstbaarheid en strijdbaar zijn ten tijde van bedreiging. Als broederschap en trouw in het geding zijn. Met het geheven banier (vaandel) voorop in de strijd. Zolang dat banier zichtbaar bleef, was de strijd niet verloren. Zeer belangrijk was dan ook dit banier over te nemen als het voor de drager ervan niet langer mogelijk was. Het diende zichtbaar te blijven en richting te geven. Beide wereldoorlogen hebben hun stempel gedrukt op de Leuthse Schutterij. De oprichting daarvan vond plaats in 1919. Direct na de Eerste Wereldoorlog. Al bleef Nederland neutraal, dreigend is het zeker geweest zo dicht tegen de Duitse grens! Bovendien de Duitse Keizer zat veilig, in Doorn, helemaal neutraal dus ook weer niet. Ook de Leuthse bevolking zal opgelucht adem hebben gehaald toen dat alles voorbij was.

Gesterkt in het gevoel samen iets in de gemeenschap tot stand te brengen

Gesterkt in het gevoel samen iets in de gemeenschap tot stand te brengen. Dat werd de Leuthse Schutterij. ’n Prachtig Schuttersgebouw verrees enkele jaren later aan de Steenheuvelsestraat. Nadat voordien al enkele malen tijdens de Leuthse kermis een echte “lappen” tent was geplaatst. Eenmaal zelfs ’n ronde tent op het Kerkplein. Wat zal dat ’n gezelligheid hebben gegeven. Al dacht de toenmalige Leuthse pastoor daar anders over! Hoe het ook zij de naam “Tent” bleef onlosmakelijk aan het inmiddels permanente gebouw verbonden. Hoogtepunt van de jaarlijkse schuttersactiviteiten is ongetwijfeld de Leuthse Kennis. Vooraf gegaan door de Schuttersmis op zaterdagavond. Vanouds ook ’n kerkelijk feest, toegewijd aan de Leuthse parochieheilige Remigius. Al lang voor de oprichting van de Schutterij moet er in Leuth al kermis zijn gevierd. Van wanneer dateert dat feest dan? En hoe is dat ontstaan?

De Vriendenkring

Het eerste schuttersgebouw -“buurman” van de toenmalige Hannes de Smid, tegenwoordige garagebedrijf Jan Booltink- is in de Tweede Wereldoorlog totaal verwoest (droeg dat gebouw ook al ’n naam?). Zoals in feite het gehele dorp verwoest werd aangetroffen. Maar eendrachtig sloeg men de handen ineen. En Leuth herrees! Zo verrees in 195 1 slechts 6 jaren na de Bevrijding- reeds ’n nieuw schuttersgebouw. Dankzij vrijwillige handen van velen en dankzij financiële en materiele hulp van weer vele anderen. Op die periode periode hebben zeker – onder meer – de bestuursleden Gert Keukens en Thé Stevens hun stempel gedrukt. Terecht kreeg dit gebouw bij de feestelijke ingebruikname daarvan de naam “de Vriendenkring”. De muzikale omlijsting werd verzorgd – evenals vele jaren nadien – door het bekende en onvergetelijke Millingse orkest “The Music Stars” (TMS). Thé Nieman – één van de orkestleden- schrijf bij die gelegenheid een speciale compositie:

Oh, oh die tent, die tent van leuth....

“Oh, Oh, die Tent, die Tent van Leuth”. Het stond met stip genoteerd in de Leuthse Top Tien! En wellicht wordt het een evergreen. Men kon weer in vrijheid feest vieren. En wilde dat weten ook. Elke kennis- en balavond werd feestelijk afgesloten met het Wilhelmus. Door eenieder staande meegezongen! De herinnering hieraan is zeer indrukwekkend. Militairen dienden “in de houding te gaan staan”. Evenals Klok de Leuthse politieagent en altijd aanwezig tijdens sluitingstijd, dat deed.

De Schutterij

Dat is de vereniging. Diep geworteld in Leuth. Kleur en fleur gevend aan dorp en gemeenschap. Present zijn bij belangrijke gebeurtenissen. En het vaandel zwaaien voor Koningin en Vaderland. Daarmee traditie en folklore in stand houdend. De schutterij, dat is ook de optocht. De vendeliers met hun wapperende en klapperende vaandels. Het kletterende geluid van de sabels, door de officieren uit de schede getrokken. Drie slagen van de grote trom! En dan:

het commando: "Woorwaarst, ....................... mars!"

16 Jaar moest je zijn alvorens als mannelijke inwoner van Leuth schutter te kunnen worden. Dan hoorde je erbij. Toen het zover was kochten vele vaders de eerste schutterskaart voor hun zonen. Die traditie werd jaren voortgezet.
Intocht na het keizerschieten 2001
Intocht na het keizerschieten 2001

Zichtbaar banier

Terecht trots toont het Leuthse gilde zijn nieuwe frisse en kleurrijke uniformen. Ook in Leuth bleef het banier zichtbaar! Overgenomen door weer ’n nieuwe generatie. Met weer een enthousiast vernieuwd en verjongd bestuur. De samenhang tussen Schutterij, kerk en kermis is in Leuth door alle maatschappelijke veranderingen heen, in stand gehouden. Daarmee een ruim 80-jarige traditie voortzettend. ’n Traditie onverbrekelijk aan Leuth en de Leuthse gemeenschap verbonden.